Sommerjobb og fast stilling hos Statens vegvesen

Statens vegvesen ansetter studenter for sommerjobb og geoteknikere for fast stilling!

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen spiller en nøkkelrolle i utviklingen av Norges transportsystem. De arbeider for et fremtidsrettet, effektivt og miljøvennlig transportsystem og står for bygging, drift og vedlikehold av riksveiene. Organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner, tar de seg av både beredskap på veiene og utvikling av klare regelverk og standarder.

Statens vegvesen er dedikert til mangfold og inkludering og arbeider for å reflektere samfunnets ulike perspektiver. De legger vekt på å tilrettelegge for ansatte med spesielle behov og er forpliktet til å skape en arbeidsplass som er åpen for alle.

Sommerjobber

Statens vegvesen inviterer studenter i deres første til fjerde studieår til å søke om sommerjobb. Disse stillingene er varierte og spenner over områder som teknologi, IT-utvikling, miljø og klima, økonomi og mer. Med fokus på å gi relevante arbeidsoppgaver, sikres studentene en verdifull erfaring som er tilpasset deres studieretning.

 

 

 

Vegvesenet tilbyr sommerstudenter

Sommerjobber hos Statens vegvesen gir studentene en unik mulighet til å bidra til viktige samfunnsoppgaver. De tilbyr grundig opplæring, tilgang til kunnskapsrike kollegaer, en støttende fadder og spennende arbeidsoppgaver. Dette er en flott mulighet for studenter til å få verdifull erfaring fra en betydningsfull aktør i samferdselssektoren og bidra til både trafikksikkerhet og det grønne skiftet.

Søk sommerjobb her

Stilling som geotekniker

Er du den vi ser etter?

Som geoteknikar legg du grunnlaget for ein veg som kan vare. Du er ein heilt sentral del av alle vegprosjekt og får jobbe heilskapleg saman med dyktige fagfolk for å finne dei beste løysingane. Når fagkunnskapen din er med på å sikre både tryggje grunnforhold og ei effektiv trafikkavvikling, då lykkast du i Statens vegvesen. Kvardagen er ei god blanding av kontorarbeid og synfaring i terrenget.

Vi søkjer geoteknikar i Bergen, Stavanger Drammen og Lillehammer. Oslo kan også vere aktuelt.

Geofag er del av Fagressursavdelinga i Drift og vedlikehalds divisjonen. Vi er landsdekkjande med 38 medarbeidarar fordelte på 12 kontorstader. Les meir om å jobbe i Statens vegvesen og Drift og vedlikehald her.

Arbeidsoppgåver

 • Planlegging og oppfølging av grunnboring i felt, geoteknisk saksbehandling, prosjektering og vurdering knytt til vegar, tunnelar og bruer – både i plan-, utførings- og spesielt driftsfasen.
 • Vurderingar i samband med forvaltningssaker og etter kvart hovudinspeksjonar av geotekniske objekt vil også vere relevante arbeidsoppgåver.
 • Kartlegging av skredområde og planlegging av skredsikringstiltak. Også akuttoppdrag i samband med alle typar skred. Naturfarekartlegging og handtering.
 • Delta i utviklingsarbeid innan fagområdet. Faggruppa geoteknikk består av 28 geoteknikarar (mange med lang erfaring) som møtes jamleg, og utgjer ein god arena for faglege diskusjonar og utvikling. Teknologi og digitalisering er sentrale tema.

Reiseaktivitet må reknast med.

Våre fagfelt på geoseksjonen er:

Ingeniørgeologi, geoteknikk, skred, hydrologi, vegteknologi og DAK/teikning. Dei geografiske einingane er hovudoppdragsgivarane våre. I tillegg til tradisjonelt fag-arbeid er hovudinspeksjonar (berg og bergsikring i tunnel og bergskjeringar) og vurderingar i samband med Forvaltningssaker viktige oppgåver for seksjonen.

Seksjonen har også ansvar og bemanning av Nasjonal skred- og flaumberedskap/skredhandtering. Seksjonen har oppgåver innan heile livsløpet til vegen; planlegging, prosjektering, byggjefase og spesielt fokus i driftsfasen. Du vil bli ein del av eit dyktig, inkluderande og positivt fagmiljø.

Kompetansekrav

Du har minimum 3 årig høgare utdanning innan relevante fagfelt for nordiske grunnforhold. Viss du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlege føresetnader for stillinga, kan vi sjå bort frå utdanningskravet.

Ønske om erfaring og interesse:

 • innan geoteknisk arbeid, skred, GIS/DAK, Geosuite og drone.
 • for digitalisering/digitale verktøy og nye måtar å løyse kjende problemstillingar på.
 • digital samhandling i vegmodell (BIM/3D)

Det krevst førarkort klasse B, og det er ein fordel med klasse BE. Du må ha gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg.

For godt kvalifiserte søkjarar kan andre lokasjonar vere aktuelt der Statens vegvesen er representert.

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, tilrår vi ei autorisert omsetjing av papira og godkjenninga dine frå HKDIR (https: hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Dette vil vi også leggje vekt på:

 • erfaring innan drone
 • interesse for digitalisering/digitale verktøy og nye måtar å løyse kjende problemstillingar på
 • evne til å ta initiativ og finne løysingar i stadig nye situasjonar
 • evne og vilje til å samarbeid
 • evne og vilje til å dele/presentere og ta imot kunnskap og erfaring

Søk som geotekniker her!

Søk på stillingen som geotekniker her innen 30. november: jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/253382/geoteknikar

Direktelenke: jobbnorge.no/jobseeker/#/application/apply/253382

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *