oktober 2023

Sommerjobb og fast stilling hos Statens vegvesen

Statens vegvesen ansetter studenter for sommerjobb og geoteknikere for fast stilling! Om Statens vegvesen Statens vegvesen spiller en nøkkelrolle i utviklingen av Norges transportsystem. De arbeider for et fremtidsrettet, effektivt og miljøvennlig transportsystem og står for bygging, drift og vedlikehold av riksveiene. Organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner, tar de seg av både beredskap på […]

Sommerjobb og fast stilling hos Statens vegvesen Read More »

Titania AS søker prosessingeniør/utviklingsingeniør

Titania AS søker prosessingeniør/utviklingsingeniør Arbeidsgiver: Titania AS Stillingstittel: Prosessingeniør/utviklingsingeniør Frist: 03.11.2023 Ansettelsesform: Fast Titania søker etter en prosessingeniør/utviklingsingeniør til vår utviklingsavdeling. De ser etter deg som vil være en positiv bidragsyter i det tverrfaglige teamet deres, og som ønsker å bidra til utviklings- og forbedringsarbeid gjennom hele verdikjeden på Titania, fra gruve til ferdig produkt.

Titania AS søker prosessingeniør/utviklingsingeniør Read More »

Norconsult sommerjobb og faste stillinger

Ønsker du å jobbe med miljø-, hydro- og ingeniørgeologisk rådgivning i prosjekter med foreksempel forurenset grunn, sedimenter og grunnvann, miljøkartlegging av bygg,miljøoppfølging og klimagassberegninger, prosjektering/utbygging av bergrom og anleggpå berg (vannkraftverk, samferdsel, berghaller, etc.), vurdering av stabilitet i bergskjæringerog skredfarevurderinger? Da kan en jobb som miljø-, hydro- eller ingeniørgeolog hosNorconsult være noe for deg! Norconsult

Norconsult sommerjobb og faste stillinger Read More »

Multiconsult sommerjobb

Multiconsult utlyser en rekke sommerjobber for studenter i ulike deler av landet. Stillinger er bl.a ingeniørgeologi, hydrodynamikk, geoteknikk, vegplanlegging, sporplanlegging av jernbane og en rekke andre stillinger. Lenke til alle stillingsannonsene: https://www.multiconsult.no/karriere/must-2/sommerjobb-2/ Lenke til sommerjobb ingeniørgeologi: https://www.multiconsult.no/karriere/must-2/sommerjobb-2/(Alternativ lenke) Søknadsfrist 16. oktober 2023! Kvikkleireskred Kråknes, Alta. Årsaksvurdering av klikkleireskred Kråknes, Alta av Multiconsult ProsjektKlimaGrunn | InnovasjonspartnerskapMulticonsult,

Multiconsult sommerjobb Read More »