BERGPRISEN

Formål

Bidra til å heve kvalitet og rekruttering til det geofaglige miljøet på NTNU. Dette gjøres ved å premiere gode masteroppgaver  fra foregående år. Prisen blir gitt til studenter ved Tekniske geofag og Geologi realfag ved NTNU.

Studenter

Prisen kan gis til:

  • Beste masteroppgave ved Tekniske Geofag ved NTNU
  • Beste masteroppgave i Geologi realfag ved NTNU 

Alle masteroppgaver som har fått karakteren A vurderes av de involverte faglærerne i fellesskap. De fire beste masteroppgavene plukkes ut og sendes en eksterne komiteen for endelig rangering

 

Vurdering og vurderingskomite

En vurderingskomite skal bestå av én representant fra Bergringen, én fra IGP og to bransjen. Foreningene skal utpeke sin representant. Bergringens representant er komiteen leder og har dobbeltstemme.

Komitemedlemmer sitter i to år av gangen og kan maksimalt sitte to sammenhengende perioder. Komiteens leder har ansvaret for å få inn representanter til komitéen

Komiteen kan dele ut inntil tre priser pr. år, hver på kr 10.000. Komiteen skal søke å tildele prisen på en slik måte at alle relevante fagfelt begunstiges. Komitéen kan velge å ikke dele ut prisen et år.