OM BERGRINGEN

ET NATURLIG KNUTEPUNKT MELLOM STUDENTER, BEDRIFTER OG INSTITUTT INNEN BERGFAG. VI KNYTTER KONTAKT OG SKAPER VERDI FOR BRANSJEN

Om Bergringen

Bergringen er et ideell samarbeidsorganisasjon mellom studenter ved Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP), Instituttet og Bergindustriens bransjeorganisasjoner og bedrifter.

Formål

Formålet med Bergringen er å bidra til å øke søkningen og interessen for høyere utdanning innen bergfag. Bergringen skal være et instrument for en tettere relasjon mellom instituttet, studenter og bergindustrien. Bergringen skal bidra til å sikre høyere utdannet kompetent arbeidskraft til bergindustrien.

Relevante linker

> IGP NTNU
> NTNU Bridge
> Bergstuderendes Forening
> BK-Berg
> Norsk Bergindustri
> Norsk Bergforening
> Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk

Studenter, institutt og bransjenettverk er sentrale samarbeidspartnere i Bergringen. Flere av våre styremedlemmer har nettverk i bransjen eller bakgrunn innenfor studentrekruttering. Vi heier på rekruttering og kan gjerne hjelpe dere med å komme i kontakt med riktige personer for å gjennomføre rekrutteringsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

Bergringen har satt ned enkelte arbeidsoppgaver som prioriteres ovenfor organisasjonsarbeidet. Dette for å nå våre mål for både studenter og bedrifter. Dette innebærer å arrangere Bergdagen, gi støtte til studenter for IT-utstyr, konferanser, ekskursjon og studentaktiviter, markedsføre stillingsannonser på nettsiden og opprettholde et samarbeid mellom medlemsbedriftene, NTNU og Bergstuderendes Forening.

Referat fra styremøter kan finnes her: https://bergringen.no/styret/.

Arbeide tilrettelagt for studenter

  1. Rekruttere til studier ved Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP). Bergringen vil etter hvert satse på en regional målrettet rekruttering. Ved å engasjere bedrifter, lærerkrefter fra NTNU og studenter inn mot videregående skoler i regionen.
  2. Arbeide for at studentene skal trives og fullføre studieløpet ved å formidle nytteverdien og mulighetene ved å inneha geofaglig kompetanse.
  3. Arbeide for å sikre rekruttering til de bransjer som trenger geofaglig kompetanse.
  4. Utvikle et nettverk mellom studenter og bransjen.

De sentrale fagområdene oppredning, gruvedrift, bergmekanikk og HMS for bergindustrien er fundamentalt nødvendige for å kunne utnytte de geobaserte ressursene i landet vårt. Bergringen vil arbeide for å sikre at disse fagfeltene ved NTNU vil bestå og at NTNU fortsatt skal ha et nasjonalt ansvar for å utvikle og opprettholde disse fagområdene. Bergringen vil innenfor de muligheter som er tilgjengelig søke å påvirke for å sikre nødvendig rekruttering av vitenskapelig kompetent personale til instituttet.