Kjøpsvik sementfabrikk søker ferievikarer

Hver sommer rekrutterer Kjøpsvik sementfabrikk ferievikarer til ulike sommerjobber ved fabrikken i Kjøpsvik. Varigheten på sommervikariatene er ca 8-10 uker.Ferievikarer vil bli gitt full opplæring.

 • Bergavdelingen
  Ferievikarer til dagbrudd og bilverksted, med arbeidsoppgaver som blant annet truckkjøring, fortrinnsvis dumper, og generelt industrielt renhold og vedlikehold.
  Arbeidstiden er dagtid og 2-skift.
  Alle ferievikarer i Bergavdelingen skal ha fylt 18 år før oppstartstidspunkt.
 • Produksjonsavdelingen
  Ferievikarer til jobber som uteoperatør i prosessanlegget; inspeksjon, passjobber og renhold.
  Arbeidstiden er 5-skift.
  Alle ferievikarer i skiftgruppa skal ha fylt 18 år før oppstartstidspunkt.
 • Logistikk og renhold
  Ferievikar somjobber med logistikk (lasting og lossing), fabrikkrenhold og diverse annet forefallende arbeid.
  Arbeidstiden er dagtid.
 • Laboratorium
  Ferievikarer med arbeidsoppgaver på kjemisk og/eller fysikalsk laboratorium.
  Arbeidstiden er dagtid.
 • Lager
  Ferievikar med arbeidsoppgaver som varehåndtering; mottak og utlevering, og diverse forefallende arbeid.
  Arbeidstiden er dagtid.

I noen av vikariatene er det krav om følgende kompetanse, og vi ønsker at det opplyses om dette i søknaden:

 • Førerkort klasse B (spesifiser dersom det er kun for automatgir)
 • Truck sertifikat
 • Kompetansebevis for kjøring av anleggsmaskiner Førerkort klasse C
 • Annen relevant kompetanse

Studenter på høyere utdanning i relevante fagområder oppfordres til å søke.

Kjøpsvik sementfabrikk har ingen tilgjengelige hybel- eller overnattingsfasiliteter, men vil så langt det er mulig være behjelpelig med formidling og annonsering av overnattingsbehov.

Søkere bes om å registrere sin søknad med CV på sement.heidelbergmaterials.no – Ledig stilling. Fristen for å søke er 01.mai 2024. Aktuelle kandidater vil kontaktes fortløpende.

Heidelberg Materials er en av verdens største produsenter av tunge byggematerialer. De er blant de ledende på markedet innenfor sement, pukk, og betong, og tilbyr byggevarer og løsninger i hele verdikjeden. De har virksomhet i mer enn 50 land med over 51 000 medarbeidere på nærmere 3000 steder. Kjernen i deres aktiviteter bygger på ansvar for miljøet. Som pioner på veien mot klimanøytralitet og sirkulær økonomi innen byggevareindustrien, arbeider de for å utvikle bærekraftige byggematerialer og løsninger for fremtiden. Via digitalisering tilbyr de sine kunder nye muligheter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *