Bergringen er til for studentene

Bergringen arbeider aktivt for å sikre rekruttering til bransjer som trenger geofaglig kompetanse fra NTNU og Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP).

Vi har derfor flere tilbud til deg som student for at din studietid skal bli så bra som mulig.

Fordeler

Som student ved Tekniske Geofag og Bachelor/Master på Geologi Realfag ved NTNU er du automatisk medlem i Bergringen. Du oppnår mange fordeler som student. Vi ønsker at studentene ved geofag skal ha det best mulige utgangspunktet både fagmessig og karrieremessig. Vi bidrar med konkrete støtteordninger for at du som student skal kunne nå dine mål.

Søknad om IT-støtte

Gjennom Bergringen kan studenter søke om støtte til kjøp av ”Generell IT-søtte”. Dette gjelder for studenter på Tekniske geofag 3.-5.klasse, studenter 3.-5.klasse Geologi Realfag  Bergringen deler ut støtte til søkere så langt budsjettet når inneværende år. Støtten kan kun mottas en gang i løpet av studiet. Opplever du avslag på din søknad, vil det være mulig å søke igjen påfølgende år. Det anbefales fra Bergringens side at man venter med kjøp av ny PC til 4. klasse da det er da man trenger kraftigere PC for programmer.

IT-støtten er opptil 50% av kjøpesummen, og det vil maksimalt bli utbetalt 5000 kr. 

Generell IT-støtte gjelder blant annet: 

  • PC
  • Tastatur og mus
  • Skjerm
  • Nettbrett
  • Headset
  • PC-deler

 

Krav for innvilget søknad:
  Kvittering i søkers navn

–  Kvittering og andre vedlegg i søknadsskjemaet under ønskes i én pdf-fil

–  Sende bilde med deg og kjøpet til  post@bergringen.no i etterkant. Bildet legges i en collage, som senere vil bli publisert i våre sosiale medier. 

– Ved kjøp av IT-utstyr i 1.- eller 2.-klasse kan man søke om støtte etter påbegynt tredje år.

Ved spørsmål om behandling av søknad ta kontakt med våre studentrepresentanter på e-post post@bergringen.no

Reisestøtte

Gjennom Bergringen kan man søke støtte til fagrelaterte ekskursjoner og bransjearrangement som for eksempel det tradisjonelle Høstmøtet og Fjellsprengningskonferansen, eller i forbindelse med masteroppgave. Bergringen støtter også ekskursjoner til bransjebedrifter i Norge.

Bergringen dekker:
–  Deltakeravgift
–  Inntill 1000kr i reiseutgifter
–  Vinterkonferansen: 500kr ekstra hvis søkeren holder presentasjon eller har poster

Søknaden skal inneholde:
1. Hvilken konferanse/ekskursjon det søkes støtte til og dato for arrangementet.
2. Begrunnelse for søknad
3. Budsjett
4. Navn, årstrinn og studieprogram til deltagerne (Bergringen støtter studenter på Tekniske Geofag og Geologi realfag)

Krav til søknad:
–  Søknad må sendes minimum to uker før reise.
–  Regnskap med originale kvitteringer sendes på mail senest en måned etter endt reise til post@bergringen.no.
–  Ved konferanser/reiser i forbindelse med masteroppgave kreves det et anbefalingsbrev fra din veileder i tillegg 

Merk at utbetaling fra bergringen vil bli merket med avsender fra NTNU.

Søknad og eventuelle spørsmål sendes våre studentrepresentanter.

Bergringen ønsker et bilde fra reisen/konferansen fra søkeren som vil bli postet på sosiale medier