Bergringen er til for studentene

Bergringen arbeider aktivt for å sikre rekruttering til bransjer som trenger geofaglig kompetanse fra NTNU og Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP).

Vi har derfor flere tilbud til deg som student for at din studietid skal bli så bra som mulig!

Fordeler

Som student ved Tekniske geofag, Geologi eller Ingeniørgeologi og bachelor/master på Geologi ved NTNU er du automatisk medlem i Bergringen. Du oppnår mange fordeler som student. Vi ønsker at studentene ved geofag skal ha det best mulige utgangspunktet både fagmessig og karrieremessig. Vi bidrar med konkrete støtteordninger for at du som student skal kunne nå dine mål.

IT-stipend

Gjennom Bergringen kan studenter søke om støtte til kjøp av  ‘Generell IT-støtte’. Dette gjelder for studenter på Georessurser og geoteknologi 3.-5.klasse (for de som fordyper seg innen geofag), Ingeniørgeologi 3.-5.klasse, Tekniske geofag 3.-5.klasse og master studenter i Geologi.  Bergringen deler ut støtte til søkere så langt budsjettet når inneværende år. Støtten kan kun mottas en gang i løpet av studiet. Opplever du avslag på din søknad, vil det være mulig å søke igjen påfølgende år. Det anbefales fra Bergringens side at man venter med kjøp av ny PC til 4. klasse da det er da man trenger kraftigere PC for programmer.

IT-støtten er opptil 50% av kjøpesummen, og det vil maksimalt bli utbetalt 5000 kr. 

Generell IT-støtte gjelder blant annet: 

 • PC
 • Tastatur og mus
 • Skjerm
 • Nettbrett
 • Headset
 • PC-deler

Krav for innvilget søknad

– Kvittering i søkers navn

–  Kvittering og andre vedlegg i søknadsskjemaet under ønskes i én pdf-fil

–  Sende bilde med deg og kjøpet til post@bergringen.no i etterkant. Bildet legges i en collage, som senere vil bli publisert i våre sosiale medier. 

– Ved kjøp av IT-utstyr i 1.- eller 2.-klasse kan man søke om støtte etter påbegynt tredje år.

– Bergringen sender mail om søknaden kan innvilges. 

Ved spørsmål om behandling av søknad ta kontakt med våre studentrepresentanter på e-post post@bergringen.no med emne «Refusjon IT».

Reisestøtte

Gjennom Bergringen kan man søke støtte til fagrelaterte ekskursjoner og bransjearrangement som for eksempel det tradisjonelle Høstmøtet og Fjellsprengningskonferansen, eller i forbindelse med masteroppgave. Bergringen støtter også ekskursjoner til bransjebedrifter i Norge.

Bergringen dekker:
–  Deltakeravgift
–  Intill 3000kr i reiseutgifter (gjelder reise og overnatting ved behov)
–  Vinterkonferansen: 500kr ekstra hvis søkeren holder presentasjon eller har poster

Søknaden skal inneholde:
1. Hvilken konferanse/ekskursjon det søkes støtte til og dato for arrangementet.
2. Begrunnelse for søknad
3. Budsjett
4. Navn, årstrinn og studieprogram til deltagerne. Bergringen støtter studenter ved Geologi og Tekniske geofag (Ingeniørgeologi, og Georessurser og geoteknologi fra høsten 2023)

Krav til søknad:
–  Søknad må sendes minimum to uker før reise.
–  Regnskap med originale kvitteringer sendes på mail senest en måned etter endt reise til post@bergringen.no med emne «Refusjon Reise».
–  Ved konferanser/reiser i forbindelse med masteroppgave kreves det et anbefalingsbrev fra din veileder i tillegg 

Merk at utbetaling fra Bergringen vil bli merket med avsender fra NTNU.

Søknad og eventuelle spørsmål sendes våre studentrepresentanter.

Bergringen ønsker et bilde fra reisen/konferansen fra søkeren som vil bli postet på sosiale medier.

 

Rekrutteringsarbeid

Som student har du muligheten til å bidra til rekruttering til Geologi, Ingeniørgeologi og Tekniske geofag. Til gjengjeld vil Bergringen dekke reisekostnadene dine.

Avtalen går ut på at:

 • Du besøker minst en klasse på en videregående skole (for eksempel en klasse i geofag eller R2-matematikk) i nærheten av hjemstedet ditt og holder en presentasjon om studiet du går
 • Under ligger en standardisert powerpoint som du kan ta utgangspunkt i. Om du ønsker å legge til slides eller snakke om noe annet du tror kan være av interesse har du frihet til å gjøre dette
 • For å få godkjent søknad må dere ha avtalt reisen med oss på forhånd over mail. For utbetaling sendes søknad med alle reisekvitteringer, samt bekreftelse fra lærer om at presentasjonen har blitt gjennomført (screenshot fra mail eller lignende)
 • Støtten er opp til 5 000 kr om du har dyr hjemreise
 • Rekruttering er foreløpig begrenset til studenter i 3. – 5.klasse, men vi vurderer søknader for alle trinn
 • Vi setter stor pris på det om dere sender med bilde av at dere presenterer 

Om du ønsker å benytte deg av avtalen, send mail til post@bergringen.no med emne «Reisestøtte og rekruttering».

Studentaktiviteter

Bergringen kan også gi ut støtte til studentarrangementer og komitéer for Bergstudenter ved IGP. 

Arrangementer med faglig innhold og som er viktig for samhold og inkludering vil få prioritet. 

Søknaden skal inneholde:

1. Hvilket arrangement det søkes støtte til og dato for arrangementet.
2. Begrunnelse for søknad
3. Budsjett
4. Kontaktperson
5. Hvilke studenter/studieprogram som er inviterte

Krav til søknad:
–  Søknad må sendes minimum to uker i forkant
–  Regnskap med originale kvitteringer sendes på mail senest en måned etter  til post@bergringen.no
–  At studenter ved institutt for geovitenskap og petroleum (IGP) på NTNU er inviterte

Merk at utbetaling fra Bergringen vil bli merket med avsender fra NTNU.

Søknad og eventuelle spørsmål sendes til våre studentrepresentanter.

Bergringen ønsker et bilde fra arrangementet fra søkeren som vil bli postet på sosiale medier.