STYRET

Styret i Bergringen består av to representanter fra våre medlemmer, to fra institutt for geovitenskap og petroleum (IGP) samt to studentrepresentanter fra IGP. I tillegg har styret fast observatør fra Norsk Bergindustri.

Charlie Chunlin Li

Leder og representant for IGP

Professor ved IGP

charlie.c.li@ntnu.no

Hlynur Gudmundsson

Bransjerepresentant

Assisterende byggeleder/teknisk byggeleder i Statens vegvesen
hlynur.gudmundsson@vegvesen.no

Egil Tjåland

Representant for IGP

egil.tjaland@ntnu.no

Eli Tho Holen

Observatør

Administrasjonsansvarlig i Norsk Bergindustri
eth@norskbergindustri.no

Henrik Aas

Studentrepresentant

Student ved Tekniske geofag, NTNU
henrea@stud.ntnu.no

Helene Rosmo

Studentrepresentant

Student ved Geologi realfag, NTNU
helenlro@stud.ntnu.no

 

 

Amanda Solli Eide

Agnes Raaness

Bransjerepresentant, NGU

agnes.raaness@NGU.NO

Marzena Grindal

Rådgiver og regnskapsfører

Prosjektøkonom ved IGP
marzena.grindal@ntnu.no