STYRET

Styret i Bergringen består av to representanter fra våre medlemmer, to fra institutt for geovitenskap og petroleum (IGP) samt to studentrepresentanter fra IGP. I tillegg har styret fast observatør fra Norsk Bergindustri.

Charlie Chunlin Li

Leder og representant for IGP

Professor ved IGP

charlie.c.li@ntnu.no

Hlynur Gudmundsson

Bransjerepresentant

Assisterende byggeleder/teknisk byggeleder i Statens vegvesen
hlynur.gudmundsson@vegvesen.no

Ute Mann

Representant for IGP

ute.mann@ntnu.no

Eli Tho Holen

Observatør

Administrasjonsansvarlig i Norsk Bergindustri
eth@norskbergindustri.no

Henrik Aas

Studentrepresentant

Student ved Tekniske geofag, NTNU
henrea@stud.ntnu.no

Helene Rosmo

Studentrepresentant

Student ved Geologi realfag, NTNU
helenlro@stud.ntnu.no

 

 

Amanda Solli EideNicole Fett

Rådgiver og regnskapsfører

Prosjektøkonom ved IGP
nicole.r.fett@ntnu.no

Agnes Raaness

Bransjerepresentant, NGU

agnes.raaness@NGU.NO

Referat fra styremøter

2022


 
 

 

2021

 
 
 

2020

>> Referat fra styremøte 04.12.20

2019

>> Referat fra styremøte 12.11.19

>> Referat fra styremøte i Bergringen 06.11.19

>> Referat fra styremøte i Bergringen 12.09.19 

>> Referat fra styremøte i Bergringen 09.05.19

2018

>> Referat fra styremøte i Bergringen 12.12.18

>> Referat fra styremøte i Bergringen  07.11.18

>> Referat fra styremøte i Bergringen  22.08.18

2017

>> Referat fra styremøte i Bergringen 08.12.2016

2016

>> Referat fra styremøte i Bergringen 08.12.2016

>> Referat fra styremøte i Bergringen 01.02.2016

2015

>> Referat fra styremøte i Bergringen 11.12.2015

>> Referat fra styremøte i Bergringen 17.09.2015

>> Referat fra styremøte i Bergringen 26.05.2015

>> Referat fra styremøte i Bergringen 11.03.2015

2014

>> Referat fra styremøte i Bergringen 17.12.2014

>> Referat fra styremøte i Bergringen 27.10.2014

>> Referat fra styremøte i Bergringen 21.05.2014

>> Referat fra styremøte i Bergringen 26.02.2014

2013

>> Referat fra styremøte i Bergringen 12.12.2013

>> Referat fra styremøte i Bergringen 08.10.2013

>> Referat fra styremøte i Bergringen 26.02.2013

2012

>> Referat fra styremøte i Bergringen 13.02.2012

>> Referat fra styremøte i Bergringen 13.12.2012

2011

>> Referat fra styremøte i Bergringen 15.12.2011

>> Referat fra styremøte i Bergringen 19.09.2011

>> Referat fra styremøte i Bergringen 27.05.2011

>> Referat fra styremøte i Bergringen 14.02.2011

2010

>> Referat fra styremøte i Bergringen 18.10.2010

>> Referat fra styremøte i Bergringen 24.08.2010