Titania søker etter sommerstudenter sommeren 2024

For sommeren 2024 ønsker Titania å ansette engasjerte sommerstudenter medfordypning innen teknisk ressursgeologi, mineralproduksjon, berggrunns- ogressursgeologi eller geometallurgi. Starttidspunkt kan diskuteres ut i fra når kandidaterhar siste eksamen, men sluttidspunkt blir 05.07. Generelt ønsker vi oss studenter fraTekniske Geofag, Geologi Realfag eller tilsvarende, og vi oppfordrer spesielt studenter fra3.klasse og oppover om å søke. Arbeidsoppgavene […]

Titania søker etter sommerstudenter sommeren 2024 Read More »