Stillinger-alle

Både nye og arkiverte

Direktoratet for Mineralforvaltning søker Sivilingeniør 

Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard er kjent for sin dedikerte forvaltning av Norges mineralressurser, alltid med samfunnets beste i fokus. De er nå på utkikk etter en erfaren sivilingeniør eller noen med tilsvarende kompetanse innen tekniske geofag, samt en nyutdannet sivilingeniør. Arbeidsoppgaver Saksbehandling av søknader om drift av mineraluttak etter mineralloven med forskrift, …

Direktoratet for Mineralforvaltning søker Sivilingeniør  Les mer »

Rana Gruber søker Ressursgeolog

Om stillingen I rollen som Ressursgeolog vil du bli en nøkkelperson i et kompetent team, og bidra til geologisk modellering, geostatistikk, kjernelogging, og vedlikehold av borkjernedatabasen. Du vil også engasjere deg i geologisk kartlegging, borekjernelogging, og malmmodellering, blant andre viktige oppgaver. Hovedansvar Geologisk modellering/malmmodellering Geostatistikk Kjernelogging Borkjernedatabase (vedlikehold og oppdatering) Øvrige oppgaver Geologisk- og strukturgeologisk …

Rana Gruber søker Ressursgeolog Les mer »

Sommerjobb og fast stilling hos Statens vegvesen

Statens vegvesen ansetter studenter for sommerjobb og geoteknikere for fast stilling! Om Statens vegvesen Statens vegvesen spiller en nøkkelrolle i utviklingen av Norges transportsystem. De arbeider for et fremtidsrettet, effektivt og miljøvennlig transportsystem og står for bygging, drift og vedlikehold av riksveiene. Organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner, tar de seg av både beredskap på …

Sommerjobb og fast stilling hos Statens vegvesen Les mer »

Titania AS søker prosessingeniør/utviklingsingeniør

Titania AS søker prosessingeniør/utviklingsingeniør Arbeidsgiver: Titania AS Stillingstittel: Prosessingeniør/utviklingsingeniør Frist: 03.11.2023 Ansettelsesform: Fast Titania søker etter en prosessingeniør/utviklingsingeniør til vår utviklingsavdeling. De ser etter deg som vil være en positiv bidragsyter i det tverrfaglige teamet deres, og som ønsker å bidra til utviklings- og forbedringsarbeid gjennom hele verdikjeden på Titania, fra gruve til ferdig produkt. …

Titania AS søker prosessingeniør/utviklingsingeniør Les mer »

Norconsult sommerjobb og faste stillinger

Ønsker du å jobbe med miljø-, hydro- og ingeniørgeologisk rådgivning i prosjekter med foreksempel forurenset grunn, sedimenter og grunnvann, miljøkartlegging av bygg,miljøoppfølging og klimagassberegninger, prosjektering/utbygging av bergrom og anleggpå berg (vannkraftverk, samferdsel, berghaller, etc.), vurdering av stabilitet i bergskjæringerog skredfarevurderinger? Da kan en jobb som miljø-, hydro- eller ingeniørgeolog hosNorconsult være noe for deg! Norconsult …

Norconsult sommerjobb og faste stillinger Les mer »

Multiconsult sommerjobb

Multiconsult utlyser en rekke sommerjobber for studenter i ulike deler av landet. Stillinger er bl.a ingeniørgeologi, hydrodynamikk, geoteknikk, vegplanlegging, sporplanlegging av jernbane og en rekke andre stillinger. Lenke til alle stillingsannonsene: https://www.multiconsult.no/karriere/must-2/sommerjobb-2/ Lenke til sommerjobb ingeniørgeologi: https://www.multiconsult.no/karriere/must-2/sommerjobb-2/(Alternativ lenke) Søknadsfrist 16. oktober 2023! Kvikkleireskred Kråknes, Alta. Årsaksvurdering av klikkleireskred Kråknes, Alta av Multiconsult ProsjektKlimaGrunn | InnovasjonspartnerskapMulticonsult, …

Multiconsult sommerjobb Les mer »

Geolog hos Sibelco

Sibelco Nordic AS søker en geolog Stillingsbeskrivelse: Du vil gi relevant geologisk støtte og en langsiktig visjon til driften, implementere arbeidspraksis, utvikle geologiske og geometallurgiske modeller, og bistå med gruveplanlegging for å optimalisere balansen i steinbruddene og råvareforsyningen på lang sikt. Dette innebærer også å vurdere status for reserver og ressurser og utvikle nye forekomster. Stillingen …

Geolog hos Sibelco Les mer »

Franzefoss Minerals søker etter en engasjert og dyktig Geolog

Franzefoss Minerals er en av de ledende bergverksbedriftene på kalk i Norge, med et stort fokus på miljø. Gjennom bærekraftig utnyttelse av våre kalk- og dolomittforekomster tilfører vi samfunnet kvalitetsprodukter som er skreddersydd oppgaven, og som leveres der de skal brukes. Franzefoss Minerals konsernet har anlegg rundt om i landet, og består av ca. 180 …

Franzefoss Minerals søker etter en engasjert og dyktig Geolog Les mer »

Sommerjobb i DMF

Direktoratet for mineralforvaltning søker studenter innen geofag og/eller miljøfag for sommerjobb stilling. Direktoratet for mineralforvaltning (Dirmin) med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard. Direktoratet for mineralforvaltning er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressurser i Norge, og har et tverrfaglig kompetansemiljø med ca. 50 ansatte. DMF er i en …

Sommerjobb i DMF Les mer »

Vikariat på vegvesenets vegtekniske laboratorium

Statens Vegvesen søker dyktige og entusiastiske sisteårsstudenter i geologi til et vikariat ved vegteknisk laboratorium. Om stillingen Laboratorium midt utfører prøvetaking og testing av grunnprøver og vegbyggingsmaterialer som betong, stein, asfalt og bindemidler til asfalt. Statens vegvesen utfører også feltundersøkelser med grunnboringsrigger, bæreevnemålinger med fallodd, komprimeringskontroll med platebelastning, asfaltkontroll, betongkontroll, kontinuerlige målinger med georader på …

Vikariat på vegvesenets vegtekniske laboratorium Les mer »