Reisebrev

HOVEDEKSKURSJON FOR GEOLOGI REALFAG 2019

Hvert år arrangeres det en hovedekskursjon for 3. klasse på Geologi realfag til utlandet. Bergringen støtter hver student med 1500kr da dette er en faglig og sosial tur for studentene. I år gikk hovedekskursjonen til USA og Grand Canyon med professor Allan Krill fra Institutt for Geovitenskap og Petroleum på NTNU. Reisebrevet fra turen ligger […]

HOVEDEKSKURSJON FOR GEOLOGI REALFAG 2019 Read More »

HOVEDEKSKURSJON FOR TEKNISKE GEOFAG 2019

Hvert år arrangeres det en hovedekskursjon for 4. og 5. klasse på Tekniske Geofag til utlandet. Bergringen støtter hver student med 1500kr da dette er en faglig og sosial lærerik tur for studentene. I år gikk hovedekskursjonen til Argentina med professor Reginald Hermanns og Steinar Ellefmo fra Institutt for Geovitenskap og Petroleum på NTNU. Reisebrevet

HOVEDEKSKURSJON FOR TEKNISKE GEOFAG 2019 Read More »

HOVEDEKSKURSJON TEKNISKE GEOFAG 2016

Årets hovedekskursjon for femteklassinger ved Tekniske Geofag fra NTNU gikk til Chiles hovedstad Santiago. Ti elever med spesialisering innen Ingeniørgeologi, Bergmekanikk, Ressursgeologi og Mineralproduksjon satte seg på flyet lørdag 12. mars med forventinger om å se annerledes geologi, store gruver og lære mer om hvordan prosjekter gjennomføres på andre siden av verden. Med oss hadde

HOVEDEKSKURSJON TEKNISKE GEOFAG 2016 Read More »

HOVEDEKSKURSJON TEKNISKE GEOFAG 2015

Fra 20. til 27. mars var 14 studenter fra 4. og 5. klasse tekniske geofag og master i geologi på hovedekskursjon i Nepal. Studentene tilhører ulike retninger, og dekker fagfeltene ingeniørgeologi og bergmekanikk, mineralproduksjon og ressursgeologi og miljø- og hydrogeologi. Førsteamanuensis Krishna Panthi og professor Bjørn Nilsen, begge fra NTNU, var med på turen. Reisebrev

HOVEDEKSKURSJON TEKNISKE GEOFAG 2015 Read More »