desember 2021

Sommerjobb i Statens vegvesen

Hvert år har mange studenter sommerjobb hos oss. Vi prioriterer kandidater som er på 1.-4. året, og som studerer fag innenfor følgende fagområder: Planlegging – landskap og areal Utbygging Konstruksjon Klima og miljø Elektro Geofag Geomatikk Eiendom, grunnerverv og landmåling Samfunnsutvikling og -analyse IT Rettsvitenskap Økonomi Innholdet i sommerjobbene varierer fra år til år, avhengig […]

Sommerjobb i Statens vegvesen Read More »

Sommerjobb hos Titania

Titania AS, Hauge i Dalane i Rogaland, er en bergverksbedrift som årlig bryter om lag 7 mill. tonn malm og sidebergarter. Av dette produseres titanråstoffer til den europeiske og asiatiske pigmentindustrien. Titania AS er en av landets største gruveoperasjoner og blant verdens største titangruver. Malmforekomsten har tilstrekkelige ressurser for flere generasjoners drift. Bedriften har ca.

Sommerjobb hos Titania Read More »