Sommerjobb hos Titania

For sommeren 2023 ønsker Titania å ansette engasjerte sommerstudenter med fordypning innen teknisk ressursgeologi, mineralproduksjon, berggrunns- og ressursgeologi eller geometallurgi.

Titania AS, Hauge i Dalane i Rogaland, er en bergverksbedrift som årlig bryter om lag 7 mill. tonn malm og sidebergarter. Av dette produseres titanråstoffer til den europeiske og asiatiske pigmentindustrien. Titania AS er en av landets største gruveoperasjoner og blant verdens største titangruver. Malmforekomsten har tilstrekkelige ressurser for flere generasjoners drift. Bedriften har ca. 240 ansatte og er eid av Kronos Worldwide, som er en ledende produsent av titandioksid med produksjonsenheter i Norge, Tyskland, Belgia, USA og Canada.

Om stillingen:

Arbeidsperiode blir fra 01.06 til 14.07. Starttidspunkt kan diskuteres ut i fra når kandidater har siste eksamen.

Generelt ønsker vi oss studenter fra Tekniske Geofag eller Geologi Realfag, og vi oppfordrer spesielt studenter fra 3.klasse og oppover om å søke.

Arbeidsoppgavene er innenfor:

  • Gruvedrift/stabilitet
  • Kartlegging
  • Landmåling/GPS
  • Prosessmineralogi/oppredning

Det er forventing om at studenten er:

  • Selvstendig – Løsningsorientert
  • Lærevillig
  • Har sertifikat klasse B

De som ønsker sommerjobb hos Titania kan sende inn en søknad og CV
til titania@kronosww.com innen 20. februar 2023. Kandidater vurderes fortløpende.

Spørsmål om stillingene kan rettes til Marte Kristine Tøgersen (prosessmineralogi/oppredning) (marte.toegersen@kronosww.com) eller Åsa Barstad (geologi/gruvedrift) (aasa.barstad@kronosww.com).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *