Søknad om støtte fra Bergringen

Saksgang:
Når du sender inn søknad vil du få et bekreftelsesdokument i underkant av en uke dersom søknaden kan godkjennes. Refusjonen/støtten må søkes gjennom Betalmeg med det eventuelle befrektelsesdokumentet du mottar på e-post. Instruksjoner på hvordan søknad på Betalmeg gjennomføres finner du på denne lenken.

Før utbetaling trenger vi:
Kvittering vedlagt som PDF i kjøpers navn. 

*Husk å sende bilde til post@bergringen.no etter du har mottatt PC eller annet utstyr. 

Etter innsendingen av skjemaet under:

Etter at søknaden er innsendt vil du motta en bekreftelsesdokument fra Bergringen. Dette dokumentet må brukes ved Betalmeg når refusjon/støtte søkes via Betalmeg. 

Maks 10 MB
Maks 10 MB
Maks 10 MB