Søknad om støtte fra Bergringen

Saksgang:
Når du sender inn søknad vil du få svar i underkant av en uke. Fra du sender søknad til pengene er på konto kan det ta inntil 4 uker.

Før utbetaling trenger vi:
Kvittering vedlagt som PDF i kjøpers navn. 

*Husk å sende bilde til post@bergringen.no etter du har mottatt PC eller annet utstyr. 

Maks 10 MB
Maks 10 MB
Maks 10 MB