Bedriftpresentasjon med Norconsult AS

Norconsult inviterer 4. klasse ingeniørgeologistudenter og 4. og 5. klasse miljø-/hydrogeologi-
studenter innen studieretningene tekniske geofag, geologi og MSENVITOX ved NTNU til

bedriftspresentasjon i våre lokaler på Lerkendal i Trondheim.
Ønsker du å jobbe med miljø-, hydro- og ingeniørgeologisk rådgivning i prosjekter med for
eksempel forurenset grunn, sedimenter og grunnvann, miljøkartlegging av bygg,
miljøoppfølging og klimagassberegninger, prosjektering/utbygging av bergrom og anlegg
på berg (vannkraftverk, samferdsel, berghaller, etc.), vurdering av stabilitet i bergskjæringer
og skredfarevurderinger? Da kan en jobb som miljø-, hydro- eller ingeniørgeolog hos
Norconsult være noe for deg!

Vi vil vise deg hvem vi er, og vi vil møte deg som ønsker en framtidig karriere som miljø-, hydro-
eller ingeniørgeolog.

I løpet av kvelden vil vi ha speedintervjuer for sommerjobb innen både miljørådgivning og
ingeniørgeologi. Stillingene er allerede utlyst og ligger på norconsult.no. Vi kommer til å velge
ut kandidater til speedintervju fra søknadene vi får inn her, så legg inn søknad via lenkene
under hvis du er interessert. Det ligger også en søknad ute med fast stilling som miljørådgiver
(flere kontorsteder) som det oppfordres til å søke på dersom det virker relevant. Det vil i
utgangspunktet ikke gjennomføres speedintervju på fast stilling da søknadsfristen er senere
enn bedriftspresentasjonen.


Sommerjobb ingeniørgeologi
Sommerjobb miljørådgivning
Miljørådgiver (fast)


Sted og tid
► Norconsult, Klæbuveien 127B i 6. etg.
► Onsdag 9. november kl. 16:00 – 20:30
► Oppmøte i resepsjonen i 6. etg. kl. 15:55


Program
► Presentasjon av Norconsult
► Matservering
► Speedintervjuer
► Gruppearbeid: Miljø- og ingeniørgeologisk case study


Merk at påmeldingen er åpen for 4. og 5. klasse innen studieretningene Miljø- og
hydrogeologi og MSENVITOX, men begrenset til 4. klasse Ingeniørgeologi og bergmekanikk.


Frist for påmelding er søndag 6. november. Send påmelding til
maria.thonhaugen.raastad@norconsult.com
Opplys om linje, klasse og ev. allergi/diett.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *